Bệnh viên da liễu Thanh Hóa - 195 / đường Hải Thượng Lãn Ông - P. Quảng Thắng - TP. Thanh Hóa.

  • KHOA ĐIỀU TRỊ 1

I.CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1.Bác sĩ CK1. Phan Thị Loan - Trưởng Khoa

2.Bác sĩ. Trương Văn Trường - Bs điều trị

3.Điều dưỡng - Bùi Thị Thủy - Điều dưỡng trưởng khoa

4.Điều Dưỡng.Nguyễn Thị Thiệp - Điều dưỡng viên

5.Điều Dưỡng.Nguyễn Thị Thảo - Điều Dưỡng viên

6.Điều dưỡng.Phạm Thị Thảo - Điều Dưỡng viên

7.Điều dưỡng.Nguyễn Thị Hà Phương - Điều dưỡng viên

8.Điều dưỡng.Nguyễn Thị Duy Hiệp - Điều dưỡng viên

9.Điều Dưỡng.Nguyễn Duy Quân - Điều Dưỡng viên

10.Điều Dưỡng. Lê Thị Xuân - Điều Dưỡng viên

11.Điều Dưỡng. Phạm Thị Phương - Điều Dưỡng viên

12. Điều Dưỡng. hoàng Thịnh - Điều Dưỡng viên

* CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa nội, trưởng khoa da liễu có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

I. NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nội, quy chế công tác khoa truyền nhiễm.

2. Tổ chức công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người mắc bệnh phong, nhiễm HIV/AIDS, bệnh da và bệnh lây truyền theo đường tình dục theo đúng quy định.

3. Tổ chức công tác phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh phong bị tàn tật theo đúng quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức.

4. Tổ chức công tác tuyên truyền và tham gia phòng chống bệnh phong, nhiễm HIV/AIDS, bệnh da, bệnh lây truyền theo đường tình dục tại khoa và tại cộng đồng.

II. QUYỀN HẠN:

Có quyền hạn chung của trưởng khoa.

* CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa nội, trưởng khoa da liễu có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

I. NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nội, quy chế công tác khoa truyền nhiễm.

2. Tổ chức công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người mắc bệnh phong, nhiễm HIV/AIDS, bệnh da và bệnh lây truyền theo đường tình dục theo đúng quy định.

3. Tổ chức công tác phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh phong bị tàn tật theo đúng quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức.

4. Tổ chức công tác tuyên truyền và tham gia phòng chống bệnh phong, nhiễm HIV/AIDS, bệnh da, bệnh lây truyền theo đường tình dục tại khoa và tại cộng đồng.

II. QUYỀN HẠN:

Có quyền hạn chung của trưởng khoa.

 

Hình ảnh tập thể khoa:

KẾT NỐI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

Địa chỉ: 195 Đường Hải Thượng Lãn Ông - P. Quảng Thắng - TP. Thanh Hóa. Hotline: 0966.861.12.12. Tel: 0373.950.302


Copyright © Bệnh viện da liễu Thanh Hóa. Powered by Công Ty Thiết Kế Website tại Thanh Hóa - www.ADTechJSC.com