Bệnh viên da liễu Thanh Hóa - 195 / đường Hải Thượng Lãn Ông - P. Quảng Thắng - TP. Thanh Hóa.

Khoa khám bệnh và các phòng ban Bệnh Viện Da Liễu

Khoa khám bệnh

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

CƠ CẤU TỔ CHỨC

KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU

ngày tháng thành lập

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Ngày tháng thành lập

KHOA XÉT NGHIỆM

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA XÉT NGHIỆM

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Ngày tháng thành lập

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

CƠ CẤU TỔ CHỨC

KHOA ĐIỀU TRỊ PHONG

Ngày tháng thành lập

KHOA KHAM BỆNH

Tập thể khoa khám bệnh

Khoa điều trị 2

I.CƠ CẤU TỔ CHỨC:

KHOA ĐIỀU TRỊ 1

I.CƠ CẤU TỔ CHỨC:

KẾT NỐI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

Địa chỉ: 195 Đường Hải Thượng Lãn Ông - P. Quảng Thắng - TP. Thanh Hóa. Hotline: 0966.861.12.12. Tel: 0373.950.302


Copyright © Bệnh viện da liễu Thanh Hóa. Powered by Công Ty Thiết Kế Website tại Thanh Hóa - www.ADTechJSC.com