Bệnh viên da liễu Thanh Hóa - 195 / đường Hải Thượng Lãn Ông - P. Quảng Thắng - TP. Thanh Hóa.

  • BỆNH VIỆN DA LIỄU THANH HÓA THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

SỞ Y TẾ THANH HÓA

 BỆNH VIỆN DA LIỄU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  68 / TB- BVDL

                      Thanh Hoá, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức

 và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

 
   

 

 

Căn cứ công văn số: 10436/UBND – THKH ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện Da liễu năm 2019. Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa tuyển dụng viên chức  bao gồm:

+ Vị trí Bác sĩ hạng III (V.08.01.03):                               08 chỉ tiêu;

+ Vị trí Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23)                              03 chỉ tiêu;

+ Vị trí Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12)                       03 chỉ tiêu;

+ Vị trí Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)                       19 chỉ tiêu;

+ Vị trí Kỹ thuật viên y hạng IV (V.08.07.19)                02 chỉ tiêu;

+ vị trí Kế toán viên (06.031)                                             01 chỉ tiêu;

+ Vị trí Lái xe :                                                               01chỉ tiêu;

 + Vị trí Nhân viên sửa chữa điện nước, bảo trì thiết bị: 01chỉ tiêu.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo.

Chi tiết tra cứu trên trang tin điện tử của Sở Y tế Thanh Hóa theo địa chỉ:

http://ytethanhhoa.gov.vn.

Trân trọng thông báo.                                                                                                                        GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

-  Báo Thanh Hóa (để đăng tin);

-  Trang tin điện tử Sở Y tế(để đăng tin);

-  Trang tin điện tử Sở Nội vụ(để đăng tin);                                                                   ( Đã ký)

- Lưu VT, TCHC.                                     

                                                                                                                          Nguyễn Bá Hùng

 

 

 

 

 

KẾT NỐI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

Địa chỉ: 195 Đường Hải Thượng Lãn Ông - P. Quảng Thắng - TP. Thanh Hóa. Hotline: 0966.861.12.12. Tel: 0373.950.302


Copyright © Bệnh viện da liễu Thanh Hóa. Powered by Công Ty Thiết Kế Website tại Thanh Hóa - www.ADTechJSC.com